logo


Certyfikaty i zezwolenia

Nasze Biuro działa w oparciu o ustawę o Usługach Turystycznych z 29. sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr. 223, poz 2268) z późniejszymi zmianami.

Posiadamy:

  • wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr. 446/36/2010
  • posiadamy gwarancję wydaną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. nr gwarancji 00.417.043
  • ponadto każda grupa wyjeżdżająca na wycieczkę zostaje przez nasze biuro ubezpieczona w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AXA na kwotę/ os:

– ubezpieczenie od NNW – 5000 zł

– ubezpieczenie od KL – 10 000 euro – w przypadku wycieczek zagranicznych europejskich

– ubezpieczanie od KL – 30 000 euro – w przypadku wycieczek poza europejskich